Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2013

pakotka
5730 de5e 500
pakotka
5702 a23f
Reposted bystrawberry-fieldsPandaAttack
pakotka
5635 1260

September 29 2013

pakotka
5523 87ca
Stella Trapsh
Reposted byluminouss luminouss
pakotka
5459 bf37
Reposted byireneadler ireneadler

September 28 2013

pakotka
0323 1dba 500
Reposted bygofuckyourself gofuckyourself
pakotka
0318 9098 500
Stella Trapsh
Reposted byextraordinary-93unfoldmeiamsmallluminouss
pakotka
0316 9441
Reposted byatraversiamogofuckyourself
pakotka
0313 f955
Reposted bytokickthebucketextraordinary-93dziewczynawolczykijaarwenan1
pakotka
0311 443f 500

September 25 2013

pakotka
7804 1580
Reposted bydreamforever dreamforever
pakotka
9220 0b8d
Reposted frommyniu myniu viapeggy90brown peggy90brown

September 24 2013

pakotka
pakotka

September 23 2013

pakotka

"W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć. Uszczęśliwić będąc najbliżej, najcieplej i najmocniej, splatać oddechy i palce, poranki i zmierzchy, tętno i ślinę. To scenariusz dla szczęśliwców."

-Radosław Kolago
Reposted bytokickthebucketEmili
pakotka
pakotka
6630 5c2f
Reposted fromboro boro
pakotka
6886 e780 500
pakotka
Reposted byDajanaaDeiji
pakotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl